Coaching

Iedereen is uniek en met niemand anders vergelijkbaar

Coaching

Ik sluit aan bij jouw concrete (levens)ervaringen die hebben geleid tot jouw vraag. Tijdens de coaching ga je bewustzijn ontwikkelen, duidelijke keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen om tot effectief (zelf)leiderschap te komen dat volledig past bij wie je bent. Het uitgangspunt ben jij als totale mens. De mens denkt, voelt, wil en handelt en kan zichzelf sturen. Iedereen is uniek en met niemand anders vergelijkbaar.

Het startpunt van jouw coachtraject is een vraag. Deze hoef je nog niet duidelijk te kunnen omschrijven. Het kan zijn dat je met vragen zit over je privéleven of je werk of misschien wil je je gedachten eens ordenen omdat je steeds in het zelfde kringetje rond blijft draaien. wil je helder krijgen wat je nu echt wilt in het leven en hoe je dat kunt bereiken? Het kan ook gaan over bepaalde (heftige) situaties of gebeurtenissen in je leven, zoals een scheiding, ziekte, ontslag of verlies van een dierbare. Kortom het mag gaan over dat wat je nu bezig houdt.

Kenmerkend voor mijn werkwijze:

» Ik sluit aan bij waar je nu staat in jouw ontwikkeling.

» Ik daag uit en ondersteun in een proces van zelfsturing.

» Ik schep ruimte om in beweging te komen.

» Ik werk toekomstgericht.

» Ik gebruik zelfreflectie als instrument om de leerervaringen optimaal te benutten.

» Waar effectief werk ik met oefeningen en (huiswerk)opdrachten.

Informatie over coaching

Het is mogelijk om (een deel van)  de coachgesprekken wandelend in de natuur te voeren. Wandelen zet je in beweging, niet alleen fysiek maar ook mentaal. In de natuur zijn nodigt als vanzelf uit tot loslaten, tot verbinding maken met jezelf en wat je wilt bereiken. Het helpt om dingen in een ruimer perspectief te zien. Wandelen geeft rust in je hoofd. Er komt ruimte en het is makkelijker om te luisteren naar jouw eigen innerlijke stem. De natuur spiegelt, brengt afwisseling en helpt om minder stress te ervaren, antwoorden te vinden of je eigen gedrag beter te begrijpen. Door letterlijk in beweging te komen en in gesprek te gaan kan je mooie stappen maken!

Uiteraard worden de gesprekken altijd gevoerd op basis van gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen. Als coach vind ik het een eer om een tijdje mee te lopen op jouw levenspad. Het hele traject bestaat uit zes gesprekken. Vijf gesprekken met daartussen ongeveer 2 weken tijd en een laatste terugkomgesprek wat verder in de tijd. Spreekt dit jou aan neem dan contact op voor een gratis intake.

Jorien is een coach die je helpt om je gedachten te structuren en doelen te stellen. Jorien stelt de juiste vragen, zet je aan het denken. En haalt je op een natuurlijke (bijna vanzelfsprekende) wijze uit je comfortzone. Jorien weet als geen ander een open en ontspannen sfeer te creëren, waardoor je stapsgewijs tot de kern komt. Door vooraf een duidelijk intakegesprek te voeren. En daarna samen het traject uit te zetten om je doel te bereiken, maakt dat het tastbaar en concreet wordt. Het mooie aan de gesprekken met Jorien is dat ze beklijven. Jorien zet je ongemerkt ook buiten de coach-gesprekken aan het werk om je doel te halen. Voor mij waren de gesprekken telkens een cadeautje voor mijn persoonlijke ontwikkeling.

Tom

Een centraal terugkerend punt tijdens de coachingssessies met Jorien was voor mij met name besef. Besef voor waar je gedrag vandaan komt, waarom je je op een bepaalde wijze gedraagt, hoe je overkomt, hoe daar mee om te gaan en het helpt je vervolgens ook hoe je bepaalde ‘aannames’ anders kunt zien. Verklaringen voor mijn gedrag en houding gaven mij houvast en vervolgens ook begrip.

Door de visualistatie die Jorien heeft toegepast, ben ik verbanden gaan zien en terugkerende patronen in denken en doen. Zo kwamen we eveneens bij hele wezenlijke onderdelen van je eigen zijn. Bewustwording, besef en bepaalde gedragingen/eigenschappen ‘anders zien’ hebben absoluut invloed op mijn houding en gedrag en dus tevens op mijn dagelijks werk. Er treedt vaker herkenning op en je kunt altijd teruggrijpen op het traject en de leermomenten daarvan. Zo heb je er nog jarenlang plezier van.

Charlotte

In de tijd dat Jorien haar opleiding volgde, ben ik gecoacht door Jorien. Ik heb haar ervaren als een prettig mens, nuchter en met humor en de verschillende werkvormen (voice dialogue, visualisaties, mood boards) die zijn gebruikt vond ik nuttig. Er is bij mij destijds een veranderingsproces in gang gezet wat wellicht zonder coaching niet zo snel was gelukt.

Maaike

Ik ben in contact gekomen met Jorien via het coachingsnetwerk van ABN AMRO. De klik was bij het eerste gesprek al aanwezig. Mijn coachvraag was het (terug)vinden van mijn intrinsieke motivatie/interesse op werkgebied. Na twintig jaar bij ABN AMRO merkte ik dat het plezier in mijn werk was afgenomen. Jorien heeft mij geholpen inzicht te krijgen in wat ik belangrijk vind en waaruit ik mijn plezier en enthousiasme haal. De sessies met Jorien hebben tot gevolg gehad dat ik een studie en activiteiten ben gestart op het gebied van interieurdesign. Iets heel anders dan mijn werk als banker, maar juist de combinátie geeft mij weer veel energie en motivatie. Door de juiste gesprekken en opdrachten is Jorien in staat drijfveren/belemmeringen boven tafel te krijgen. Stap voor stap, in mijn eigen tempo en af en toe confronterend, zijn we toegewerkt naar een concrete eindconclusie. Naast een goede coach is Jorien ook een fijn en prettig mens. Haar oprechte interesse maakt dat zij haar vak op zeer goede wijze uitoefent. Ik wens iedereen met een coachvraag ‘Jorien’ toe. 

Sandra

Voor mijn eerste coachgesprek was ik best zenuwachtig. Achteraf nergens voor nodig. Jorien wist mij duidelijk uit te leggen wat ik kon verwachten. Samen hebben we een heldere coachvraag gemaakt. Door diverse gesprekken heb ik mijzelf beter leren kennen. Ik weet nu waarom ik bepaalde dingen doe en hoe ik dat kan veranderen. Ik ben positiever over mezelf gaan denken en heb het idee dat ik veel meer aankan in het leven.

Regina

Ik heb veel aan de gesprekken met Jorien gehad. Ze hebben me inzicht gegeven in bepaalde patronen, en de moed om die te doorbreken. Jorien luistert aandachtig en analyseert snel en scherp waardoor ze vaak precies de juiste vragen stelt.

Ramon

Contact

Telefoon

06-51474299

Adres

Jorien Oosterwijk Coaching
Eelerberg 81
3825 BD Amersfoort

Jouw pad naar persoonlijke kracht